Compex sin revolusjonære og eksklusive muskelintelligensteknologi, som oppstod i våre forskningslaboratorier, justerer stimuleringsparametrene automatisk for å passe til de fysiske egenskapene til hver bruker. Resultatet av dette personlig tilpassede systemet er større komfort for pasienten og større effektivitet i behandlingen.

Mi-Sensor er det interaktive bindeleddet mellom muskelen og stimulatoren. Den måler visse fysiologiske egenskaper i muskelen som skal stimuleres, analyserer dem og justerer deretter stimuleringsparametrene i forhold til dette.  
Mi-SENSOR kan kobles til alle stimulatorens kanaler. I tillegg til å fange opp viktige data, vil sensoren også tjene som standard stimuleringskabel.

 

Mi-Sensor Mi-Sensor brug
 

 

 

 

 

EN PERSONLIG SIGNATUR...

Compex' non-invasive muskelintelligens™ teknologi sikrer at stimuleringsparametrene er skreddersydd for hver pasient og hver seanse. Ved å minimere energibehovet for å oppnå optimale resultater, blir behandlingene mer effektive og pasientene føler seg tryggere.

 

 

 

 

INVOLVERER PASIENTEN...

Ved å la pasientene utløse sine egne muskelkontraksjoner, sikrer mi-ACTION at pasientene tar aktivt del i behandlingen. Muskelstimulering kan enkelt kombineres med annen trening. Ved å gjøre seansene mer interaktive og hygglige, er muskelintelligens™ nøkkelen til å inkludere elektroterapi i dine behandlingsprotokoller.

 

 

 

 

SELVREGULERENDE SMERTEBEHANDLING...

Ved konstant justering av stimuleringsenergiene for å sikre maksimal effektivitet, vil mi-TENS eliminere risiko for uønsket muskelkontraksjon som kan motvirke de gunstige effektene av TENS-behandling. Med mi-TENS, vil smertelindringsprotokoller være enklere å implementre og overvåke.

 

 

 

 

KONTROLLERE ENERGI...

Designet for maksimal effekt av lavfrekvensprogrammer (som endorfinprogrammer), mi-RANGE funksjonen veileder brukeren ved å indikere minimum og maksimum stimuleringsnivå for optimale resultater.